Ekstraordinær Generalforsamling

Dato:
Wed, 21/06/2017
Time:
19:00
Sted:
Grøn Vogn

Vi indkalder til ekstraordinær Generalforsamling, onsdag den 21. juni 2017 kl. 19-21 med nedenstående punkt på dagsordenen. I kan læse foreningens vedtægter her: http://aoff.dk/om-foreningen/vedtaegterIfølge vores bank, skal vi have lavet en mindre vedtægtsændring. Det drejer sig om:§ 10. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden/kvinden og to yderligere bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån, ved salg/pantsætning eller køb af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Forslag til ændring:

§ 10. TEGNINGSREGLER OG HÆFTELSE

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden/kvinden og et bestyrelsesmedlem i forening, eller hvem man måtte give fuldmagt til.Ved optagelse af lån, ved salg/pantsætning eller køb af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Vi har indtil nu givet fuldmagt til tidligere kasserer, hvilket jf vores vedtægter ikke var tilstrækkeligt.

Efter den ekstraordinære generalforsamling fortsætter vi som vanligt med en infoaften hvor vi mødes over en hyggelig, fælles spisning hvor alle bidrager med lidt til bordet.