Frivillighed og ildsjæle

Civilian bad mig i denne måned om at skrive lidt om fødevarefællesskabet og om frivillighed og ildsjæle til deres nyhedsbrev.

"Aarhus’ Økologiske Fødevarefællesskab valgte i 2016 at ændre radikalt i sin forståelse af frivillighed. Foreningen gik således fra at sige, at alle i foreningen skulle bidrage med arbejdskraft for at være medlemmer til at sige, at frivillighed skal drives af tid og lyst. Foreningen bliver bestemt båret af Tordenskjolds soldater, og det ville ikke gøre noget, at vi var flere som løftede opgaverne. Omvendt oplever vi en stor ansvarsfølelse blandt vores ildsjæle, som bidrager til stabilitet og giver plads til individuelt engagement, som kommer helheden til gode. I foreningen mener vi, at man som frivillig ikke skal være bange for at begå fejl. Der skal derimod være plads til at udforske nye ideer og drage egne konklusioner, som der måske ikke er plads til at drage i et mere professionelt virke."

Du kan se og læse mere og lade dig inspirere af andre frivillige projekter på deres hjemmeside: http://civilian.one/aarhus-oekologiske-foedevarefaellesskab/

Kærlig hilsen Dennis, formand