AOFF er lukket

AOFF is closed.

9. jun. 2021

Generalforsamling

Generalforsamling i AOFF

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AOFF d. 9/6 2021
 
Aarhus’ Økologiske Fødevarefællesskab indkalder hermed til generalforsamling onsdag d. 9/6 2021 kl. 18:00 i Svampefabrikken.
 
Der er brug for friske, nye kræfter i foreningens bestyrelse, da begge forkvinder og begge kasserer har valgt at gå nye veje. Så her er der en skøn mulighed for at være med til at påvirke den retning foreningen skal tage fremover, samt at få god erfaring med at være en del af det ledende team af fødevarefællesskabet. Foreningen har en god gruppe frivillige, som er støt stigende, men mangler bare dem som står klar til at påtage sig det ekstra ansvar og tage foreningen med til det næste step.
 
Samtidig vil foreningen gerne udtrykke sin enorme taknemmelighed for den store indsats de afgående bestyrelsesmedlemmer har lagt i foreningen over de sidste år. Der er masser af gode ting at bygge videre på.
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger:
 
1. Valg af stemmetællere

2. Valg af ordstyrer

3. Formændenes/kvindernes beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 2 formænd/kvinder

8. Valg af 2 kasserer

9. Valg af ét bestyrelsesmedlemmer 

10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant

11. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside og via foreningens elektroniske nyhedsbrev senest syv dage før generalforsamlingen.
 
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:
Aarhus’ Økologiske Fødevarefællesskab indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 9/6 2021 kl. 19:30 i Svampefabrikken, i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling.
 
Dagsorden er som følger:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af ordstyrer
3. Behandling af emne(r):
3.1 Fødevarefællesskabets fremtid/evt. nedlukning
4. Eventuelt
 

Vel mødt på Svampefabrikken!

Announcement of General Assembly in AOFF on June 9th, 2021

Aarhus organic food coop (AOFF) hereby announces a general assembly on Wednesday the 9th of June at 6pm in Svampefabrikken.

The coop needs some new, engaged members of the board, since both heads of the board, as well as our cashiers have decided to seek new challenges. So here is an amazing opportunity for helping to shape the future direction of the coop, and get some good experience, by being part of the daily running of the coop. We have a great (and growing) group of volunteers already, but we lack a few who are willing to take on the added responsibility of being on the board, and help drive our organization forward to the next level.

At this time we also want to extend our most heartfelt thanks to our departing board members for the tremendous work they have put into the coop over the past years. There is an excellent foundation to build on.

The agenda for the assembly is as follows:
1. Selection of vote counter
2. Selection of facilitator
3. Report from the head(s) of the board
4. Report and approval of accounting
5. Report and approval of budget
6. Incoming suggestions
7. Election of two heads of the board
8. Election of two cashiers
9. Election of one board member
10. Election of one accountant (and alternate)
11. Any other business

Any suggestions, and changes to the articles of association, to be considered by the board needs to be submitted to the board at least two weeks before the assembly. All suggestions will be published a week prior to the assembly.

Announcement of special assembly
AArhus organic food coop (AOFF) hereby announces a special assembly on Wednesday the 9th of June at 7:30pm in Svampefabrikken, immediately following the general assembly.

The agenda for the special assembly is as follows:
1. Selection of vote counter
2. Selection of facilitator
3. Topics for discussion:
    1. The future of the coop / optional closure
4. Any other business.

Looking forward to seeing you at Svampefabrikken!