Bestyrrelsen

De 5 medlemmer i bestyrelsen vælges på foreningens generalforsamling og indgår på lige fod med de øvrige medlemmer i fødevarefællesskabet. Fødevarefællesskabet er ikke hierarkisk, men har en flad struktur, og beslutninger træffes ved konsensus. Tanken med organisationen er ikke, at jo højere man kommer op, jo mere ansvar får man. Den afgørende faktor er ikke ansvar, men i hvor høj grad man forpligter sig til at deltage i udviklingen og driften af fødefællesskabet. Ved at deltage i frivilliggruppen og eventuelt også i det koordinerende fællesmøde hver måned påtager man sig altså ikke mere ansvar, men snarere forpligtiger man sig til at bruge mere tid på at holde fødevarefællesskabet på ret køl.

Møder

30. sep. 2020 - kl. 17:00
Bestyrrelses møde
Adresse

Domen
Inge Lehmanns Gade 2
8000 Aarhus

1. jul. 2020 - kl. 00:00
Møde med doomen
Adresse

domen


Medlemmer

Max Grønlund

2. Kasserer

Anna Korsgaard Larsen

Forkvinde

Maria Grønlund

Forkvinde

Reynir Björnsson

Bestyrrelsesmedlem

Kirstine Skaarup-Lykkegaard

Kasserer